0346 - 83 11 45   |  contact@conoor.nl

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden vindt u uw en onze wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk vastgelegd. De algemene voorwaarden zijn opgesteld om misverstanden in onze relatie te voorkomen. pdf algemene voorwaarden